Trang chủ / ĐỌC LỜI CHÚA

ĐỌC LỜI CHÚA

NAN ĐỀ HAY CƠ HỘI CỦA PHÉP LẠ

A-si-ri tự hào vì chúng có chiến lược quân sự và sức mạnh quân đội. Chúng tự hào vì chúng đã làm bá chủ khu vực suốt hơn 200 năm qua, nhiều quốc gia lớn như Ba-by-lôn hay Y-sơ-ra-ên đều bị suy phục trước chúng. Chúng tấn công Giu-đa, chúng …

đọc thêm

NẾP SỐNG CƠ ĐỐC – LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Nếp sống cơ đốc – LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI   “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa" "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” Thi-thiên 119:9, 11.  Khi chúng ta có Lời …

đọc thêm

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?

hoi thanh vung tau

Đức Chúa Trời là ai? Ngài trông giống như thế nào? Sáu đặc tính tiêu biểu của Đức Chúa Trời … Đức Chúa Trời là ai…Ngài là Đấng có thể nhận biết được Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ rộng lớn và muôn vật trong đó …

đọc thêm

NĂM CHIẾN LƯỢC ĐỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY

hoi thanh vung tau

Tôi luôn luôn bất ngờ trước câu trả lời của Chúa Giê-su trong lần đầu bị Satan cám dỗ: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá nầy thành bánh đi” (Ma-thi-ơ 4:3). Tôi mường tượng Ngài đang đứng đó, nhìn vào những hòn đá. Chúa gầy …

đọc thêm