Trang chủ / QUỐC TẾ (page 3)

QUỐC TẾ

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHIA SẺ VỀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA MÌNH SAU KHI CHÚA GIẢI THOÁT KHỎI HIV VÀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI

Mark Nelson là một minh chứng sống cho những gì mà lòng thương xót và ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời có thể làm được trong việc thay đổi hoàn toàn đời sống của một con người để trở nên tốt hơn. Anh đã chia sẻ về việc làm …

đọc thêm