Trang chủ / LỜI CHỨNG / LỜI CHỨNG CỦA TÙ TRƯỞNG

LỜI CHỨNG CỦA TÙ TRƯỞNG

Trong những ngày đầu lập quốc của Hoa Kỳ, một người tù trưởng da đỏ đã được nghe về Chúa Cứu Thế. Sự bình an vui thỏa trào dâng trong lòng đến nỗi ông luôn muốn nói cho mọi người biết về Ngài.

Ngày kia, có vị tù trưởng của một bộ tộc láng giềng đến thăm, sau một hồi nói về Chúa nhưng cảm thấy người bạn tù trưởng của mình có vẻ khó hiểu, người tù trưởng tin Chúa liền nhặt một ít que củi thật nhỏ, đặt thành một vòng tròn trên mặt đất, rồi cho người bắt một con sâu bỏ vào giữa. Ông bắt đầu đốt những que củi nhỏ, tạo thành một vòng lửa quanh con sâu. Lúc đó con vật khốn khổ cố tìm cách thoát ra khỏi vòng lửa, nhưng vô ích, lửa cháy quanh và không có một lối thoát nào. Tiếp theo, vị tù trưởng tin Chúa vội gắp con sâu ra khỏi vòng lửa và bắt đầu nói:

“Cái nhà tù đầy lửa đây là thế gian nầy, và tôi không khác gì con sâu đó. Quyền lực của tội lỗi vây hãm tôi bốn phía, tôi không thể tự cứu lấy mình. Chúa Giê-su đã từ thiên đàng đến ngay chính giữa vòng lửa của sự chết, và đưa tôi ra khỏi ngọn lửa hủy diệt của địa ngục, Ngài cho phép tôi trở nên con cái của Ngài.”

Hình ảnh trên thật đơn sơ nhưng đầy thuyết phục. Tình cảnh của chúng ta là như thế! Nhân loại đang ở giữa một vòng lửa hủy diệt trong khi vẫn bình thản như không hề biết đến thực trạng. Những ai đã thật sự đến với Chúa Cứu Thế, phải là người nhận ra tình cảnh bế tắc của mình trước sức hung hãn của tội lỗi. Tội lỗi sẽ nuốt mất chúng ta trong hiện tại và hủy diệt chúng ta ở tương lai. Chỉ trong Ngài, ta mới tìm được sự tự do thật và sự giải thoát. Người nào chưa cảm biết nỗi thống khổ của một tội nhân, như sự hoành hành của một chứng ung thư thể xác, thì họ chưa cảm biết mình cần có Chúa, như một thầy thuốc vĩ đại mang đến phương pháp chữa trị.

Câu gốc suy gẫm:

“Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác… thì bây giờ hãy … làm tôi sự công bình.” (Rô-ma 6:18, 19b). Amen!

Mục sư Nguyễn Hùng Vương

Mục vụ TIN & SỐNG

Sau khi nghe lời chứng này, nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, mời bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện theo những lời hướng dẫn sau đây với tấm lòng chân thành của bạn. Hãy xem những lời sau như một lời trò chuyện thân tình cùng Cha Thiên Thượng:

"Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cám ơn Chúa đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên bước đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men".

Kiểm tra

CHIẾC KHĂN TAY CỦA CORRIE TEN BOOM

Jnewsvn.com – Có những ngày Corrie Ten Boom cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng, như …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *