Trang chủ / LỜI CHỨNG / LỜI CHỨNG VỀ SỰ CHỮA LÀNH VÀ PHƯỚC HẠNH TRONG CHÚA

LỜI CHỨNG VỀ SỰ CHỮA LÀNH VÀ PHƯỚC HẠNH TRONG CHÚA

Tôi xin làm chứng về những ơn phước mà Chúa đã ban xuống cho gia đình chúng tôi trong những tháng ngày qua. Trong Khải Huyền 12:11 “Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con, và bởi lời làm chứng của mình.” Mong rằng sự làm chứng nầy, trước là đem lại sự vinh hiển cho Chúa, sau là gây dựng đức tin cho chúng tôi càng thêm hơn, và giúp đỡ cho đời sống chúng tôi đắc thắng hơn trong Danh Cứu Chúa Giê-xu Christ.

Một cơn ho đã đến với tôi kéo dài suốt cả tháng 5 vừa qua. Tôi thử đủ loại thuốc ho, bác sĩ cho tôi những thuốc ho mạnh hơn nhưng đều không kết quả. Vợ chồng tôi cầu nguyện Chúa cho sự chữa lành, nhưng không thấy Chúa nhậm lời. Vào Chúa nhật, tuần lễ có sự cầu nguyện chữa bệnh, Mục sư có đề cập đến vấn đề tha thứ, làm hòa với anh chị em trong Chúa, nếu muốn nhận được sự chữa bệnh từ nơi Chúa. Chúa Thánh Linh cáo trách lòng tôi nhớ lại mình đang có sự buồn phiền, giận hờn đối với vài con cái Chúa. Ngài nhắc nhở tôi phải yêu thương anh chị em trong Chúa, và tha thứ nhau. Nếu tôi không thể yêu thương các con cái của Ngài, là những người tôi có thể thấy được, thì làm sao tôi có thể nói tôi yêu Chúa, là Ðấng tôi không thể thấy được? Sau bài giảng, tôi ăn năn, xưng tội cùng Chúa. Sau đó, tôi mạnh dạn tiến lên trên để Mục sư đặt tay cầu nguyện với lòng tin chắc rằng Chúa sẽ chữa lành bệnh. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã chữa lành bệnh tôi trong vài ngày sau đó.

Chúa đã ban cho vợ chồng chúng tôi Christina, đứa con gái rất dễ thương. Thời gian gần đây, chúng tôi cầu xin Chúa ban cho một đứa con trai nữa. Cám ơn Chúa Ngài đã nhậm lời, và vợ tôi đang mang thai được 2 tháng. Chúa Giê-xu phán trong Mác 11:24 “Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” Chúng tôi đã đặt đứa con trai nầy là John, vì tin chắc rằng Chúa đã nhậm lời. Ha-lê-lu-gia!

Tuần lễ qua, có Mục sư Phạm văn An đến giảng bồi linh. Cả gia đình tôi đã tham dự được hết những buổi giảng. Tâm linh của chúng tôi được bồi bổ, và có dâng Chúa những hứa nguyện trong sự dẫn dắt ít nhất một người về với Chúa trong vòng một năm. Riêng tôi có tham gia buổi huấn luyện trọn ngày thứ Bảy. Một lần nữa, Chúa Thánh Linh cáo trách lòng tôi đã bỏ lòng kính mến ban đầu khi Mục sư An giảng qua lá thư Chúa Giê-xu gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô trong sách Khải huyền. Chúa khuyên tôi hãy nhớ lại tôi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu.

Từ ngày Chúa ban cho vợ chồng chúng tôi một căn nhà, và sau khi đi Việt Nam về vào tháng 9 năm ngoái, tâm linh tôi bị chùn xuống. Tôi không còn hăng hái trong sự cầu nguyện, học Lời Chúa, hoặc tham gia nhóm nhỏ. Gánh nặng gia đình đè nặng trên vai khi phải lo chu cấp cho vợ con, cộng thêm đủ thứ khoản phải chi phí khi làm chủ một căn nhà. Vợ tôi không có đi làm, chỉ ở nhà săn sóc con cái. Sự khủng hoảng tài chánh thật là trầm trọng. Tôi bối rối không biết có nên tiếp tục dâng hiến cho công việc nhà Chúa nữa không? Nếu dâng hiến thì thiếu trước hụt sau, lấy tiền đâu mà trả tiền nhà, và như vậy nhà có thể bị lấy lại. Chúa Thánh Linh nhắc cho tôi nhớ lại trường hợp của người đàn bà góa ở thành Sa-rép-ta trong sách I Các Vua đoạn 17. Người đàn bà nầy đang ở vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Bà chỉ còn một nắm bột trong vò, và một chút dầu trong bình, chỉ đủ làm một bữa ăn cuối cùng cho hai mẹ con bà, rồi sau đó chờ chết, vì đang lúc trời hạn hán. Nhưng tiên tri Ê-li lại bảo bà hãy làm cho ông một cái bánh nhỏ trước, rồi sau đó hãy làm cho hai mẹ con. Vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: “Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Ðức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất”. Người đàn bà góa nầy đã làm y theo lời người của Ðức Chúa Trời phán dạy. Và quả thật, cả nhà bà và tiên tri Ê-li ăn trong lâu ngày mà bột chẳng hết trong vò, và dầu không thiếu trong bình y như lời Chúa đã cậy miệng Ê-li mà phán ra. Ôi! Lời Chúa quả thật có quyền năng thay đổi lòng người. Ngài nhắc nhở tôi chớ lo phiền bối rối, hãy tiếp tục dâng hiến cho nhà Chúa, thì tiền trong ngân hàng sẽ không bao giờ hết, sẽ luôn luôn có đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng tôi. Trong sách Phi-líp 4:19, sứ đồ Phao-lô viết: “Ðức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Ðức Chúa Giê-xu Christ”. Quả thật, Ðức Chúa Trời là thành tín. Ðiều gì Ngài đã phán, Ngài có quyền làm trọn. Gần một năm nay, Chúa luôn đáp ứng mọi nhu cầu của gia đình tôi. Ðiều nầy khiến cho lòng chúng tôi càng thêm trông cậy nơi Chúa. “Lạy Chúa, từ đời nầy sang đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi”. “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm”. Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Chúa.

Nguyễn Thành Long (Nguồn fb Cùng làm chứng về Chúa Jesus)

Sau khi đọc xong lời chứng nầy, nếu bạn muốn vâng phục Đức Chúa Giê-Xu Christ, tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cho cá nhân mình, bạn hãy quỳ xuống hướng lòng về Chúa mà cầu nguyện:

“Lạy Đức Chúa Trời, con vốn là tội nhân đáng phải bị đoán phạt trong hỏa ngục, nhưng Ngài đã thương yêu con, ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-Xu Christ giáng thế để đền tội cho con. Giờ đây con ăn năn tội của con, xin Ngài tha thứ con và tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Cầu xin Đức Chúa Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Chúa và tái tạo con trở nên người mới để con có sự dạn dĩ mà làm chứng cho Ngài. Con thành tâm cầu nguyện nhơn danh Đức Chúa Giê-Xu Christ. Amen!

Kiểm tra

CHIẾC KHĂN TAY CỦA CORRIE TEN BOOM

Jnewsvn.com – Có những ngày Corrie Ten Boom cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng, như …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *