Bài viết nổi bật

ÁNH SÁNG ĐÃ CHIẾU VÀO NƠI TỐI TĂM

1.Tôi tên là Lâm, tôi không có bố mẹ, bố tôi chết vì uống rượu nhiều. Còn mẹ tôi à, tôi chỉ nhớ một ngày mẹ tôi đi và không trở lại nữa, các chị của tôi cũng đi và chẳng trở về, người ta nói mẹ đã bán các …

đọc thêm